Symbibaz Interim Ministry

Symbibaz Coaching & Educatie

Als interim voorganger binnen de Unie van Baptistengemeenten verbind ik me voor kortere of langere tijd aan gemeenten. Ik lever ondersteuning bij beleid en bezinning, in diensten en pastoraat.

Als coach ondersteun ik professionals die behoefte hebben aan een spiegel of sparring partner. Mijn expertise ligt bij trajecten in leidinggevende functies binnen kerken of organisaties.

Ik geef lezingen en gastcolleges vanuit mijn twee wetenschappelijke achtergronden: bijbelwetenschap (met name narratieve analyse van het Oude Testament) en radio-astronomie. In bredere zin draag ik bij aan wetenschapseducatie via de Open Science Hubs Drenthe.

De naam "symbibaz" komt van het oud-Griekse werkwoord συµβιβαζω betekent zoveel als adviseren en instrueren, samenbrengen en verbinden, afleiden en aantonen. Dat past nog steeds vrij aardig bij de manier waarop ik bezig wil zijn.

Marco de Vos.